Napíšte nám

  Kontaktné údaje

    Štefan Eichenberger – Agentúra Wolf, Bakošova 40, 841 03 Bratislava

    +421 905 512 750,   +421 2 6478 0318

    E-mail: info@svetbalonov.sk

  Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
  č.ú.: 3002082058/0200
  IBAN: SK91 0200 0000 0030 0208 2058
  BIC: SUBASKBX

  Register: Okresný úrad Bratislava IV, odbor živnostenský
  sp.č.: Žo – 2002/00430/00002/E13
  reg.č.: A/132/2002
  IČO: 40 095 568
  DIČ: 102 516 6626