Napíšte nám

Kontaktné údaje

  Štefan Eichenberger – Agentúra Wolf, Bakošova 40, 841 03 Bratislava

  +421 905 512 750,   +421 2 6478 0318

  E-mail: info@svetbalonov.sk

Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
č.ú.: 3002082058/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0030 0208 2058
BIC: SUBASKBX

Register: Okresný úrad Bratislava IV, odbor živnostenský
sp.č.: Žo – 2002/00430/00002/E13
reg.č.: A/132/2002
IČO: 40 095 568
DIČ: 102 516 6626