Balónovým výzdobám sa venujem už viac ako 20 rokov. Od vzniku firmy Agentúra Wolf, kladieme všetci zúčastnení dôraz na ekologický aspekt našej práce. Latexové (gumové) balóny značky Qualatex, ktoré používame, sú na 100 % rozložiteľné v prírode, v čase rozpadu dubového listu, čo je cca 3 roky. Z tohto dôvodu odmietame ponúkať službu vypúšťanie héliových balónov do voľnej prírody od začiatku vzniku firmy Agentúra Wolf. Iná situácia je v prípade použitia tohto materiálu v uzavretých priestoroch resp. pri zamedzení uniku balónov do atmosféry kotviacimi prvkami. Vtedy pri správnej manipulácii balóny neškodia prírode. Dekorácie väčšinou po ukončení eventov osobne likvidujeme a použité balóny končia bezpečne v komunálnom odpade, čiže nie v plastoch, pretože latexový balón nie je plast. Balóny jednoznačne do prírody nepatria, na to upozorňujeme našich klientov neustále. Použité balóny naozaj v prírode spôsobujú smrť zvieratám, nie je to výmysel ekologického aktivistu. Chráňte našu prírodu aj tým, že na svojich oslavách, balóny do atmosféry nevypustíte a použité balóny správnym spôsobom uložíte do odpadu.

Ďakujeme.