Balóny vypustené zo siete – balónový dážď, je výrazný segment používaný pri rôznych príležitostiach ako atraktívna bodka akcie. Balóny padajúce na ľudí môžu ukrývať napr. tombolové lístky. Efekt padania balónov je zabezpečený aspoň pri výške inštalácie minimálne 4 – 5 m. Veľkosť siete začína pri množstve 200 ks balónov v rôznych farbách, ale aj tvaroch. Do siete môžeme pribaliť napr. aj modelovacie balóny, fóliové balóny, ale aj bubbles balóny. Najväčší obsah siete v našej ponuke balónového dažďa je 1300 balónov z jednej siete. Samotný akt vypustenia balónov je v réžii klienta po krátkom zaškolení. Sieť je vratná.

  Z ekologických dôvodov neponúkame službu vypúšťanie héliových balónov do voľnej prírody.