Odtiene, ktoré sú na webovej stránke zobrazené, môžu byť z dôvodu zobrazovacích možností monitora odlišné od fyzických vzoriek.

Štandardné balóny - latex

Perleťové balóny - latex

Kryštalické balóny - latex

Pastelové balóny - latex

Špeciálne balóny - latex

Pastelové perleťové balóny - latex

Vzory balónových oblúkov a girlánd